A A A

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu

Kontakt
Strona główna     Historia    Prawa pacjenta     Oddziały    Struktura     Usługi medyczne    Galeria     Ogłoszenia     Zamówienia publiczne     Fundusze Europejskie
Inspektor Ochrony Danych Osobowych     Rzecznik Prasowy Szpitala

Struktura organizacyjna

1.    Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:
1)   Przedsiębiorstwo o nazwie: Szpital Psychiatryczny, w skład którego wchodzą:
a)   Izba Przyjęć;
b)   Oddziały:
-     I Całodobowy oddział psychiatryczny sądowy o wzmocnionym zabezpieczeniu;
-     II Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży;
-     III Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży;
-     IV Oddział psychiatrii sądowej;
-     V Całodobowy oddział psychiatryczny ogólny;
-     VI Całodobowy oddział psychiatryczny ogólny;
c)    Dział Statystyki i Rozliczeń;
d)   Dział Farmacji  Szpitalnej
e)    Pracownia Arteterapii;
f)     Klub Pacjenta;
g)   Kostnica,
2)   Przedsiębiorstwo o nazwie: Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy z całodobowymi oddziałami,
3)   Przedsiębiorstwo o nazwie: Ambulatorium i Diagnostyka, w skład którego wchodzą:
a)   Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego;
b)   Pracownia analityki medycznej;
c)    Pracownia elektrokardiologii.
2.    Obsługę administracyjną, techniczną i ekonomiczną, przedsiębiorstw Zakładu prowadzi Pion Administracyjno – Ekonomiczny, który tworzą następujące komórki działalności niemedycznej Zakładu:
1)   Dział Administracyjno – Techniczny. Dział ten składa się z:
a)   Sekcji Administracyjno – Gospodarczej;
b)   Warsztatów Konserwacyjnych;
c)    Sekcji Energetycznej,
2)   Dział Finansowo – Księgowy,
3)   Sekcja Służby Pracowniczej,
4)   Sekretariat,
5)   Składnica Akt,
6)   Samodzielne stanowiska do spraw: bhp, przeciwpożarowych, obrony cywilnej, informatyki, radca prawny, kapelan, dietetyk.