A A A

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu

Kontakt

Strona główna     Historia    Prawa pacjenta    Oddziały    Usługi medyczne    Struktura    Galeria     Ogłoszenia     Zamówienia publiczne     Fundusze Europejskie
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
    Rzecznik Prasowy Szpitala

Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19

KORONAWIRUS - Komunikaty szpitala


Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu,
jest podmiotem leczniczym funkcjonującym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Zakład działa pod firmą: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu.
Siedzibą Zakładu jest Lubiąż ul. Mickiewicza 1, 56-100 Wołów,
telefon: 71 3897113,    faks: 71 3897499,
e-mail: lubszpital@onet.pl


Dyrekcja Szpitala  

  Dyrektor:

lek. med. specjalista psychiatra Jacek Kacalak
tel. sekretariat (71) 38-97-113 wew. 315

 

Zastępca Dyrektora d/s eksploatacyjno – ekonomicznych

Jacek Paszkowski
tel. (71) 38-97-113 wew. 361

Główny Księgowy

Tomasz Puczko
tel. (71) 38-97-113 wew. 240

Zakład działa na podstawie aktów prawnych, regulujących wykonywanie działalności leczniczej, w szczególności:
  • Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • Ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
  • Ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • Ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • Ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
oraz